De experts

Gert Jan Cuperus

Strategie, Storytelling & Copy

Van copywriter tot bevlogen strateeg, storyteller, coach en inspirator, zo is het carrièreverloop van Gert Jan het best te beschrijven.

Hij werkte en werkt voor aansprekende profit-organisaties en voor (Rijks)overheden als Rijkswaterstaat en Agentschap.nl, waterschappen, provincies en gemeenten. 'De meeste organisaties zoomen nog steeds in op wát ze aanbieden aan producten en diensten. Terwijl de trend is dat steeds meer mensen geïnteresseerd zijn in waaróm ze dat doen. Dan gaat het om waarden als authenticiteit, empathie en sympathie. Dáármee raak je klanten, medewerkers, leveranciers en stakeholders in het hart. Op díe manier maak je als organisatie of als merk elke dag nieuwe vrienden met een hoge gunfactor. En iedereen zal het beamen, een warme gunfactor is – zeker op de langere termijn – vele malen waardevoller dan een koud (ver)koopargument. Wat je daarvoor nodig hebt? Een heldere strategie en een krachtig en overtuigend verhaal. Binnen Wija digital marketing hebben we alle expertise in huis om dat verhaal op te rakelen en te schrijven, maar ook om daarvoor de juiste E-podia te ontwikkelen.

Strategie, Storytelling & Copy

Gert-Jan