De werkwijze

Delen & Acteren

Nu de strategie is bepaald en de tactiek is bedacht gaan we de operationele fase in. We gaan de informatie delen. Via ons social-media-log, onze webstatistieken en onze weblog vertalen we die informatie in heldere en meetbare interesses. U weet hierdoor exact waar de interesses van uw prospect liggen, zodat u deze kunt benaderen om uw unieke oplossing voor diens probleem aan te bieden. We zetten hierbij de netwerken in en gaan informatie posten en geposte informatie liken, retweeten en delen met de juiste hashtags en backlinks.

De informatie die u gaat delen via de sociale media en uw website bevat intuïtieve content waarin u een schitterende, maar realistische belofte doet. Deze belofte trekt de tot nu toe anonieme prospect naar uw website. Daar aangekomen, navigeert hij door de bewijslast, de informatie die hem ervan overtuigt dat uw oplossing de beste is. Tijdens dat navigeren, laat hij een 'interessespoor' achter, waarin hij u zijn specifieke wensen, behoeften en voorkeuren toont. Waar u vervolgens weer uw voordeel mee kunt doen door nog specifieker te kunnen targeten.

Uiteraard ondersteunen wij u en uw medewerkers in de operationele fase van begin tot eind. Zo zorgen we dat iedereen nauw betrokkenen blijft bij de gestelde doelstellingen, ook ná het behalen van de gewenste resultaten.

Meer weten?