Neuromarketing

Neuromarketing

Neuromarketing is een relatief nieuw vakgebied waarbij medische technieken uit de neurowetenschap worden toegepast binnen het marketing vakgebied.

Neurowetenschappers houden zich bezig met het in kaart brengen en de werking van de hersenen. Binnen het marketing vakgebied is het van belang de klant te begrijpen. Door de reacties op communicatie uitingen te onderzoeken en in kaart te brengen kan er een betere afstemming ontstaan tussen vraag en aanbod.

Hoe werkt Neuromarketing?

Het menselijk gedag wordt hoofdzakelijk bepaald door onze hersenen. Voordat je kunt sturen op het gedrag van je klanten moet je weten hoe het menselijk brein werkt. Grofweg kunnen we het brein in drie afdelingen verdelen:

  1. Het mensen brein: hier bevindt zich het gedeelte van het brein dat verantwoordelijk is voor logica, leren, taal, bewuste gedachten en onze persoonlijkheid. In dit deel worden dus bewuste keuzes gemaakt.
  2. Het zoogdieren brein: dit deel heeft alles te maken met emoties en ons geheugen.
  3. Het reptielen brein: dit gedeelte controleert onze primaire levensbehoeften. Zo krijgen we een seintje uit onze hersenen dat ons ‘hongergevoel’ activeert. Uit dit deel komt ook de bekende fight-or-flight-reactie vandaan.

We kunnen dus concluderen dat emotie centraal staat in neuromarketing. We denken vaak dat we bewuste keuzes maken, terwijl dit niet zo is. Het hebben van een bepaald gevoel of associatie zorgt voor de overweging of we iets wel of niet kopen. Kort gezegd; Neuromarketing speelt in op het onbewuste en de emotie.  

Voorbeeld  van Neuromarketing:

  • EDEKA Weihnachtsclip - #heimkommen (Commercial)

Meer weten?