Disclaimer

Disclaimer

De informatie op deze website(s) wordt beschikbaar gesteld door Wija Digital marketing en/of Wija Koers Internetservices BV. Hoewel uiterste zorg wordt besteed om de inhoud van deze site zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te maken blijft het mogelijk dat informatie is opgenomen die incorrect, incompleet of verouderd is. Aan de geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend en Wija Digital marketing en/of Wija Koers Internetservices BV is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de informatie. Het is mogelijk dat via de internetsite(s) van Wija Digital marketing en/of Wija Koers Internetservices BV toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Wija Digital marketing en/of Wija Koers Internetservices BV kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina's.

Auteursrechten
Wija Digital marketing en/of Wija Koers Internetservices BV behoudt zich het auteursrecht van de op deze website(s) vermelde teksten, beeldmerken, logo's en fotomateriaal, uitdrukkelijk voor. Het is dan ook niet toegestaan de informatie anders dan voor persoonlijk (niet commercieel) gebruik te verspreiden of te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van Wija Digital marketing en/of Wija Koers Internetservices BV. Via de contact-link op de betreffende pagina kunt u contact opnemen voor nadere informatie over het gebruik van het materiaal.

Privacy
Wija Digital marketing en/of Wija Koers Internetservices BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van deze website(s). Wija Digital marketing en/of Wija Koers Internetservices BV is vanzelfsprekend geïnteresseerd in de bezoekers van haar site. Echter, de informatie over bezoeken aan deze website (bijvoorbeeld IP adressen) worden slechts gebruikt ter ondersteuning van technische en statistische verwerkingen en zal nooit worden gebruikt als middel om individuele personen te identificeren.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van `cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Ook maakt deze website gebruik van de door facebook uitgebrachte facebook pixel.

Wija Digital marketing en Wija internetservice houden zich in alle gevallen aan de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat wij in ieder geval:
• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de uw persoonsgegeven zijn beveiligd;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• U wijzen op de rechten die u heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van de levering van producten en/of diensten aan u of door ons zijn verkregen doordat u gebruik hebt gemaakt van onze website, een contactformulier heeft ingevuld of zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief.

De persoonsgegevens die wij van u verwerken kunnen de volgende zijn:
• N.A.W. gegevens
• telefoonnummer
• e-mailadres
• IP-adres van de computer waarmee u onze website bezoekt;

Doeleinden van het gebruik
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor een aantal verschillende doeleinden. Dit zijn de volgende:
1. Het uitvoeren van een overeenkomst. Als u met ons een overeenkomst sluit vragen wij om uw contactgegevens. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt voor facturatie;
2. Het onderhouden van contact met u. Uw contactgegevens worden bijgehouden in ons klantsysteem en kunnen worden gebruikt voor onder meer het verzenden van nieuwsbrieven, updates, uitnodigingen voor events en seminars en het toezenden van informatie die u aan ons hebt aangevraagd;
3. Het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties. Zoals het u voorzien van relevante informatie. Voor dit doel analyseren wij de volgende gegevens:
1. Interactiegegevens: Persoonsgegevens verkregen uit contact tussen u en ons, bijvoorbeeld via de onze website.
2. Gedragsgegevens: Persoonsgegevens die wija verwerken over uw gedrag, zoals uw voorkeuren, mening, wensen en behoeften. Deze gegevens kunnen wij bijvoorbeeld afleiden uit uw surfgedrag op onze website, het lezen van onze nieuwsbrieven of doordat u informatie heeft aangevraagd.
3. Het analyseren van het gebruik van onze website. De gebruikersstatistieken van de website stellen ons in staat een beeld te krijgen van onder meer de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek en welke pagina’s van de website worden bekeken. Het betreft de verzameling van generieke gegevens, zonder informatie over personen. De verkregen informatie gebruiken wij om onze website te verbeteren.

Rechtsgrond van de verwerking
Wij verwerken persoonsgegevens alleen indien daar een rechtsgrond voor aanwezig is. De rechtsgronden op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken zijn:
• Toestemming. Als we u toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt deze toestemming verleend, dan hebt u ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken.
• op basis van een overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst. Indien u met ons een overeenkomst heeft gesloten, verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is.
• een gerechtvaardigd belang. Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld uw contactgegevens om u uit te nodigen voor relevante bijeenkomsten.

Door ons ingeschakelde derde partijen (verwerkers)
Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die – uitsluitend in onze opdracht – persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst. In deze verwerkersovereenkomst staat onder andere dat de verwerkers uitsluitend op onze instructie handelen en de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden mogen gebruiken.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden
In het kader van onze dienstverlening kan het nodig zijn persoonsgegevens te delen. Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

Uw rechten
Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo hebt u het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken.

Bewaartermijnen
Uw persoonsgegevens bewaren wij zolang dat nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens hebben verkregen, tenzij er een wettelijke bewaartermijn geldt.

Voor vragen over de website kunt u in contact treden met Wija Digital marketing en/of Wija Koers Internetservices BV via e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wilt u direct telefonisch contact met Wija Digital marketing en/of Wija Koers Internetservices BV, belt u dan met 0592 - 45 93 80.