Blog

Onze felicitaties aan Stichting #Melkvee

Naar aanleiding van onze inzet met de Melkveestudieclub heeft een groep enthousiaste agrariërs de handen ineen gesloten. Zij zijn een initiatief begonnen ten behoud van de Melkveesector in Drenthe. Ter ere van de formele oprichting van de Stichting Melkvee schreef de krant van Midden Drenthe een mooi stukje over onze initiatieven. 

Lees hier het artikel:

Wija - Stichting MelkveeSmilde - De formele oprichting van stichting #Melkvee was woensdag bij Notariaat Engelen. Een groep enthousiaste boeren, boerinnen en in de sector werkzame medestanders nam, na het volgen van een training bij Wija Digital Marketing, het initiatief om een stichting op te richten. Deze stichting heeft als doel de duurzame melkveehouderij in Drenthe te helpen en nog beter op de kaart te zetten.

Eén van de eerste activiteiten was het schrijven van de column ‘De boer op’ in de Krant van Midden-Drenthe, deelname aan het landbouwcongres van de provincie Drenthe op 12 oktober tijdens de Dutch Agri Food week en het zoeken van aansluiting bij het landelijke initiatief Team AgroNL.

Drenthe is bij uitstek een provincie waar voor het duurzaam melken van koeien een mooie toekomst is weggelegd en er zijn op dat gebied ook veel initiatieven en goede ontwikkelingen. Maar niet alle veehouders zijn zich bewust van het belang om dit ook actief uit te dragen in hun omgeving. ‘Be good en tell it’ is één van de leerpunten die opgedaan is op één van de trainingsavonden bij Wija Koers in Hoogersmilde.

De stichting #Melkvee wil graag bijdragen aan het vergroten van de kennis en vaardigheden van collega-veehouders en medestanders in de sector. Om vervolgens hierover te communiceren met hun omgeving, met andere boeren, burgers en buitenlui bijvoorbeeld in de rol van buurman, dorpsbewoner, consument en toerist . In deze huidige maatschappij kunen veehouders daar niet meer om heen en vraagt dat, naast hun reguliere vakmanschap, bepaalde vaardigheden. En wie deze niet van nature bezit kan deze ontwikkelen. Ook het goed gebruik van Social Media hoort daarbij. #Melkvee biedt nu een platform in Drenthe om de krachten daarvoor te bundelen.

Om expertise in te kunnen zetten, bijeenkomsten en activiteiten te organiseren en dit alles te kunnen (laten) financieren was het zaak een stichting op te richten. Mede dankzij Notariaat Engelen in Smilde is dit gelukt en is er een nu formele start gemaakt.

Het bestuur van de stichting bestaat uit (v.l.n.r.) Bernd Hietberg (voorzitter en veearts), Hans Brinke (secretaris en veehouder), Geke Enting (penningmeester en veehouder).

Bron: De krant van Midden-Drenthe

Wija - Stichting Melkvee

Meer weten?

Overzicht alle Blogs