Blog

Wat is jouw geluid?

In het vorige column heb ik jullie meegenomen waarom ik het belangrijk vind dat melkveehouders hun geluid laten horen naar de maatschappij. Door de Melkveestudiegroepen die ik begeleid, heb ik ervaren dat melkveehouders veel ondernemen. Ze organiseren open dagen, ontvangen scholen, geven interviews op lokale maar ook landelijke radio en tv, zijn actief op social media en nog veel meer. Om deze inspanningen nog succesvoller te maken voor een nog groter publiek is een goede strategie van belang. In mijn vak noemen we dat branding content, merkwaarden, trefwoorden en mobiliseren van energie.

 

melkveestudiegroep Wija digital marketing

Maar hoe werkt dat dan zult u denken? Dat ga ik uitleggen aan de hand van een 5 stappenplan (zie figuur) dat ik ontwikkeld heb. In deze column vertel ik u graag meer over de eerste 2 stappen. De eerste twee stappen gaan over de strategie.


Stap 1. Inventariseren:
Stel u organiseert een open dag of ontvangt een groep op uw bedrijf. Maak allereerst een lijstje van wat u belangrijk vindt om te vertellen. Een goed handvat daarbij kan het DOC-duurzaamheidsprogramma MELKKompas zijn. Wat zijn uw onderscheidende dingen, de zgn. “unique selling points”? Ik weet zeker dat u er zo een paar kunt opschrijven!

Houdt er ook rekening mee wie uw doelgroep is. Kinderen zullen namelijk andere vragen en interesses hebben dan een groep volwassenen.

Inventariseer wat uw boodschap is en wie uw stakeholders zijn. Uw boodschap kunt u daaraan aanpassen.


Stap 2. Signaleren:
Ga vervolgens uitzoeken waar de mensen zich bevinden aan wie u uw verhaal wilt vertellen. Is dat op het internet of misschien wel de krant of radio/tv.

En als deze mensen op het Internet zijn, waar zijn ze dan precies op het internet? Op Facebook, Twitter, Instagram of anders ? Wanneer zijn ze op het internet ’s ochtends, ’s middags, 's avonds of in het weekeind ? Dat is mooie aan Internet, je kunt precies uitzoeken wanneer je wat waar moet gaan vertellen.

Heeft u een activiteit in gedachten dan kunt u bovenstaande stappen gebruiken om een strategie voor het communiceren te maken. Zo kunt u dus naast de bezoekers van uw bedrijf ook andere geïnteresseerden bereiken en uw geluid laten horen. In mijn volgende column gaan we verder naar stap 3!

Bent u al geïnspireerd geraakt of heeft u vragen?
U kunt mij bereiken op: https://www.facebook.com/wija.koers

 melkveehouders Wija digital marketing

Meer weten?

Overzicht alle Blogs