Blog

#familiebedrijf / #duurzaamheid

Wat hebben familiebedrijf en duurzaamheid met elkaar te maken? Dat is de vraag aan het begin van deze column en zo gewoon als wat aan het eind van deze column.

Wat is een familiebedrijf?


Een familiebedrijf hebben we overgedragen gekregen van onze ouders en misschien wel grootouders, in dit bedrijf werken wij, leven wij en we doen dagelijks ons best om het straks door te kunnen geven aan onze kinderen. In de melkveehouderij is bijna elk bedrijf een familiebedrijf. Eigenlijk hebben het #familiebedrijf in ¨bruikleen¨.

Bruikleen een heel oud woord. Het in bruikleen hebben van de vorige generatie en met respect doorgeven aan de volgende generatie dat is wat ons familiebedrijven drijft en motiveert.synoniem voor bruikleen is rentmeesterschap. Jarenlang niets geen bijzonders we deden gewoon ons best en werkten in en voor ons bedrijf.

In 1987 werd het in bruikleen hebben en rentmeesterschap ineens heel erg ¨sexy¨en van deze tijd. Het kreeg zelfs een nieuwe naam ineens werd bruikleen en rentmeesterschap Duurzaamheid.

In 1987 werd door de VN-commissie-Brundtland het begrip Duurzaamheid geïntroduceerd en gedefinieerd als: "een ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeft te voorzien in gevaar te brengen".

Duurzaamheid het is bijna verworden tot een marketingkreet, iedereen en alles is duurzaam, slechts weinigen weten het begrip duurzaamheid echt vorm en inhoud te geven. Hier ligt voor ons familiebedrijven een marketing en communicatie kans. Niets is duurzamer dan een familiebedrijf, we realiseren ons dat we ons bedrijf slechts in bruikleen hebben.
We doen het allemaal al!
We moeten het alleen nog gaan vertellen aan de maatschappij.

Gebruik in de socialmedia #familiebedrijf.
laat het zien foto's van grootouders en kinderen werkend in onze melkveehouderij waar dagelijks het begrip #duurzaamheid gestalte geven.

Met vriendelijk groet van #duurzaam #familiebedrijf Wija
Wija

Wija - familiebedrijf

Meer weten?

Overzicht alle Blogs