Blog

Koninklijke Metaalunie hartelijk dank voor de positieve recensie!

Wij bedanken de Koninklijke Metaalunie (Ton Hauzer districtvoorzitter Gelre) voor het schrijven van een fantastische recensie naar aanleiding van de presentatie: 'Mis blijven schieten met hagel of internetmarketing inzetten als speerpunt'.

'Op vrijdag 7 juni jl. nam Wija Koers van Wija Digital Marketing de leden van ALV Metaalunie Gelre mee op een inspirerende ontdekkingstocht langs Google en de social media. Internetmarketing-expert als ze is, gaf ze ons waardevolle inkijkjes in een digitale wereld die wij nog wel eens als een ver-van-ons-bed-show ervaren. En dat is jammer en niet nodig. Volgens Wija zouden we er juist goed aan doen ons de beginselen van internetmarketing eigen te maken en daarvan een strategisch speerpunt te maken in ons metaalunie-beleid. Zo kunnen wij bijvoorbeeld onze visie en missie meer en beter delen met onze leden én de buitenwereld dan dat we ooit voor mogelijk hielden. Onnodig te zeggen dat we daarmee nu én straks meer grip op ons ondernemerschap krijgen. Dat Wija met haar professionele en vooral ook humoristische betoog de juiste snaren raakte, bleek wel uit het feit dat menig lid Wija na afloop van haar presentatie nog even aanschoot met wat persoonlijke vragen. Al met al hebben we volop van Wija’s presentatie genoten en daar ook veel van opgestoken.'

Wija - Ton Hauzer

Ton Hauzer - Districtvoorzitter ALV Metaalunie Gelre

'Mis blijven schieten met hagel of internetmarketing inzetten als speerpunt' heette de presentatie die Wija Koers tijdens de jaarvergadering van de Koninklijke Metaalunie gepresenteerd heeft aan de leden. Het doel van de presentatie was de ondernemer bewust maken van Ondernemerschap en daarbij behorende communicatie naar de stakeholders. 

 Wija - Koninklijke Metaalunie

 

Meer weten?

Overzicht alle Blogs